Waar vindt u een keuringsarts voor uw rijbewijskeuring in Drenthe?
Een rijbewijs moet telkens na tien jaar worden vernieuwd; vanaf 65 jaar is deze termijn vijf jaar. Op enkele uitzonderingen na, is het rijbewijs geldig tot de eerste dag van de maand die volgt op uw 70e verjaardag. Daarna is een verklaring nodig van een arts (bij voorkeur een andere arts dan uw huisarts). De kosten van een verklaring variëren in prijs van ongeveer € 30,- tot zo’n € 75,-. Het landelijke maximumtarief is vastgesteld op een bedrag van € 73,20.

Er zijn diverse instanties betrokken bij het verlengen van uw rijbewijs. Houd daarom rekening met een procedure die enige tijd in beslag kan nemen. Wij adviseren u om een half jaar voordat uw rijbewijs verloopt uw aanvraag in gang te zetten.
Als u lid bent van de KBO kunt u zich tegen een lager tarief laten keuren (gemiddeld € 25,-/€35,-) bij een officieel geregistreerde arts.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Servicetelefoon: 030-340 06 55.
Ook kunt u terecht voor informatie op de website van Regelzorg. Regelzorg geeft voorlichting over Rijbewijskeuringen en verzorgt het maken van afspraken, via zgn. postcode check gekoppeld aan een database, voor betaalbare Rijbewijskeuringen in opdracht van keuringsartsen.