…wij kunnen met u op zoek naar antwoorden.
De KBO streeft ernaar dat vragen van ouderen om informatie en advies zoveel mogelijk met een onafhankelijk advies beantwoord kunnen worden. Die informatie wordt vooral gegeven door de KBO afdelingen. Die hebben daarvoor een speciaal opgeleide ouderenadviseur.
U kunt bij uw KBO afdeling terecht met vragen als:

  • Hoe kom ik in aanmerking voor een woningaanpassing?
  • Wie helpt mij met het invullen van formulieren?
  • Heb ik recht op Huurtoeslag of Zorgtoeslag?
  • Wat kan de Thuiszorg voor mij betekenen?
  • Bij wie moet ik zijn voor kleine klusjes in huis?
  • Wat voor activiteiten zijn er in mijn gemeente?
  • Kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning?
  • Een ouderenadviseur wil u ook graag helpen met vragen over pensioenen, AWBZ, financiële problemen of bijstand.

Heeft u een vraag of heeft u advies nodig, neem dan contact op met uw afdeling. Niet uitstellen maar meteen doen. De adviseur neemt dan contact met u op en zal samen met u oplossingen gaan aandragen, maar niet de regie van u overnemen. U neemt zelf de beslissingen.