KBO-PCOB is van mening dat senioren te allen tijde moeten kunnen participeren in de digitale samenleving. We stimuleren ouderen tot deelname en pleiten ervoor dat digitale toepassingen van overheden en gezaghebbende organisaties geschikt gemaakt worden en zijn voor personen die minder digitaal vaardig zijn. En daarom pleiten we voor een blijvend vangnet voor wie digitaal niet vaardig (genoeg) is.

Meer lezen…