Drenthe… provincie die oud en nieuw verbindt, die jong en oud binnen de grenzen heeft… In die provincie willen wij als KBO de 55-plusser onze diensten aanbieden. Met raad en daad bijstaan, maar ook samen activiteiten ondernemen.

De KBO Drenthe is één van de drie ouderenorganisaties in onze provincie. We zijn een vereniging met een katholieke signatuur en hechten dus waarde aan religie en zingeving.

Eén van onze belangrijkste doelstellingen is voorwaarden scheppen, opdat leden en niet-leden volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen.

Wij zijn actief, veelzijdig en kleurrijk en hebben een ruime blik op de samenleving. KBO Drenthe kiest voor een brede benadering en werkt op allerlei terreinen nauw samen met andere ouderenbonden en maatschappelijke en commerciële organisaties.