Treant opent proeftuin om ouderenzorg een opkikker te geven

Hoe vernieuw je de ouderenzorg? Zorggroep Treant opent het Huis van Verbinding op de locatie Weidesteyn in Hoogeveen. Een plek waar verschillende proeven worden gedaan om de ouderenzorg een flinke oppepper te geven.
Slingers en ballonnen versieren de ouderenafdeling in Weidesteyn. Her en der schuifelen medewerkers enthousiast heen en weer. Vandaag is het zover, het Huis van Verbinding is geopend. Een innovatiecentrum midden tussen de bewoners. Verpleegkundige Devany Buning is inmiddels in de weer met een nieuwe uitvinding.
“Dit is een rollator vermomd als kinderwagen en speciaal ontworpen voor mensen met dementie. De kans dat zij vallen is hoger, maar vaak zien ze een rollator niet meer als hulpmiddel. Ze gaan vaak terug in de tijd en denken bijvoorbeeld weer aan poppen. Op deze manier maken ze toch gebruik van het apparaat en kan vallen voorkomen worden.”

Snoezelruimte
Het is één van de vele proeven waar Treant mee bezig is. In het gebouw hebben ze verschillende plekken waar ze de testen kunnen uitvoeren. “We hebben een grote ontmoetingsruimte”, legt projectleider Thomas Hartgers uit. Daar kunnen medewerkers, bewoners en anderen bij elkaar komen. Bijvoorbeeld om te praten over proefjes waar wij mee bezig zijn. Steek je de gang over, dan kom je uit bij een slaapkamer. Daar zijn sensoren om te meten hoe vaak iemand zelf uit bed kan komen. Daar kunnen wij het werk ook weer op aanpassen.”
Collega Buning loopt direct naar de slaapkamer, want volgens haar is er nog meer te testen. “Op het matras ligt een kussen waar muziek uit komt. Bewoners ontspannen daardoor, waardoor ze bijvoorbeeld sneller in slaap vallen. We proberen dus op verschillende manier om de mensen te helpen.”
De verpleegkundige vervolgt haar weg naar een ruimte naast de slaapkamer. “Dit is een snoezelruimte”, gaat ze verder. “Hier liggen allemaal spullen die prikkelarm zijn voor de mensen.” Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een buis met water die verlicht wordt met verschillende kleuren. Ook liggen er zachte objecten die mensen kunnen aanraken, zoals een handschoen van wol. “En er zijn knuffels die ze kunnen vasthouden.”

Werkdruk verminderen
Het onderzoekslab is er dus om de ouderen beter te ondersteunen. Veel proefjes zijn al uitgevoerd en met succes zegt Hartgers. “Bij de rollator kunnen we merken dat het een geslaagde proef is. Het helpt echt. Maar we komen er soms ook wel achter dat dingen niet werken en dat is ook goed. Daar is dit project ook voor bedoeld, om te onderzoeken wat wel en wat niet werkt. We hebben bijvoorbeeld een test gedaan met een heupairbag, die wikkelen mensen om hun heupen. Als ze vallen, landen ze op een kussen. Bij mensen met dementie werkt dat echter niet zo goed zijn we achter gekomen.”
De nieuwe ontwikkelingen zouden de zorgkosten in de toekomst kunnen drukken. Maar volgens de projectleider is er nog een ander thema dat opgelost zou kunnen worden door middel van de innovaties. “Het werk is soms best lastig vanwege krapte op de arbeidsmarkt. We hebben moeite om de roosters rond te krijgen met het personeel dat we nu hebben. Als verschillende innovaties straks succesvol zijn, dan kan het helpen om de werkdruk bij onze medewerkers weer te verlichten. Dat is natuurlijk ook een doel.”

Andere organisaties profiteren
Hoewel het project van Treant is, mogen andere zorgorganisaties ook profiteren van het onderzoek. “Daarom heet het ook Huis van Verbinding”, verklaard Hartgers. “Maar niet alleen met andere zorgorganisaties, we willen ook samenwerken met scholen en leveranciers van materialen. Het gaat om samenwerking in de brede zin.”

Bron: RTV Drenthe / Foto: Wouter Westerveld