Raad van Ouderen bestaat drie jaar: wat doen zij…

De Raad van Ouderen is een adviesorgaan voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De belangrijkste opdracht van de Raad is het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de minister van VWS. De minister wilde praten met ouderen en niet óver ouderen.

Na de oprichting van drie jaar geleden heeft de Raad van Ouderen veel bereikt: advies gegeven en thema’s op de kaart gezet. Naar aanleiding van dit driejarig bestaan van de Raad is een magazine uitgebracht. Een terugblik over de afgelopen jaren en een blik op de toekomst.
De Raad van Ouderen wil met dit informatieve magazine de positie en resultaten van de Raad zichtbaar maken. Op deze manier wil de Raad dat het belang van betrekken van ouderen bij beleidsvorming inzichtelijk wordt. En dat met praten met ouderen in de komende regeerperiode vanzelfsprekend is.
Download het magazine hier.

Meer informatie over de Raad van Ouderen vind je op deze pagina van BeterOud.nl.