Op onze oude dag er werk maken

Senioren Tref voor leden KBO en PCOB in Drenthe. Een ontmoetingsdag op 29 september 2022 voor senioren van 50 jaar en ouder. Het is niet gebruikelijk dat er van dergelijke bijeenkomsten verslag wordt gedaan. Omdat wij ervoor gezorgd hebben dat er een uitgebreid fotoverslag is gemaakt en geplaatst op onze website van KBO Drenthe, willen we er iets bij schrijven.

Vanuit de gehele provincie liep de zaal in het kerkelijk centrum De Voorhof in Westerbork in de mooie vroege morgen bijna vol. Na een reis naar Westerbork en controle van de inschrijvingen smaakte een kop koffie of thee goed.

Zoals de meesten in de uitnodiging konden zien was er een druk bezet ochtendprogramma met de thema’s: Positie naar 2030, Positieve Gezondheid en Thuis in de Wijk. Leden van de ingehuurde ‘Denktank 60 plus’ hebben met film, dia presentaties, ervaringsverhalen en met vele voorbeelden laten zien en horen hoe het veelal is, hoe het beter kan. Al de goede adviezen zijn eigenlijk bij iedereen wel bekend,. maar we staan er door de waan van de dag niet bij stil.

Wat is goed voor ons senioren. Contact met de buren en meedoen aan activiteiten dicht bij huis en die ook organiseren. Onze huizen zijn belangrijk, maar ook belangrijk is waar ons huis staat, onze woonomgeving, zeg maar de hele buitenboel. Oost west thuis best… We kunnen overvloedig gebruik maken van onze verzorgingsstaat, maar onze eigen inzet en dagelijkse in beweging komen, is evenzo belangrijk.

Ik verwacht dat de aanwezige Drentse senioren bij deze ontmoeting hebben gezien en gehoord, dat het de kleine dingen zijn die het doen. Die optelsom van kleine dingen zullen leiden tot iets moois en groots. Zorg besteden aan ons persoonlijke welzijn en gezondheid en dat ook aan de mensen in onze omgeving uitstralen.

Tekst: Harry Delemarre  |  KBO afdeling Noordenveld-Westerkwartier
Foto’s: Herman Oosterman  |  KBO afdeling Noordenveld-Westerkwartier

U vindt de foto’s onder Terugblikken