Drentse campagne ‘Voorbereiding laatste levensfase’ in volle gang

‘De dood. Praat erover. Niet eroverheen’. Het is de slogan van de landelijke Sire campagne om het onderwerp uit de taboesfeer te halen. Ruim een derde van de Nederlanders blijkt het ongemakkelijk te vinden om over de dood te praten.
In Drenthe is daarom een regionale campagne opgezet, met als thema ‘Voorbereiding laatste levensfase’. De campagne richt zich enerzijds op de inwoners van Drenthe en anderzijds op mensen die werkzaam zijn in de zorg- en welzijnssector.

„Vaak horen we dat mensen behoefte hebben om in gesprek te gaan over hun wensen en vragen over de laatste levensfase, maar dat ze het in de praktijk toch niet doen”, aldus projectleider Hennita Schoonheim.

„Zo heeft slechts een beperkt deel van alle kwetsbare ouderen in Drenthe de eigen wensen vastgelegd bij de huisarts. Met onze campagne willen we stimuleren dat mensen gaan nadenken over hun laatste levensfase, dat ze hierover in gesprek gaan met hun huisarts of een andere zorgaanbieder en dat ze hun wensen ook vastleggen. Denk aan vragen als: Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik wel, of juist niet? Hoe denk ik bijvoorbeeld over reanimatie, euthanasie, of het doneren van weefsel en organen? Waar zou ik willen sterven, als ik de keuze heb? Thuis, in het ziekenhuis of in een hospice?”

Jaap te Velde is werkzaam bij Huisartsenzorg Drenthe. „Er rust nog altijd een taboe op het bespreken van de dood”, vertelt hij. „Met name in het begin van de coronapandemie werden we geconfronteerd met patiënten die halsoverkop naar het ziekenhuis moesten. Ze kwamen plotseling op de intensive care terecht. En daar werden ze kunstmatig beademd, terwijl sommigen dat achteraf gezien liever niet hadden gewild. Toen werd pas echt duidelijk hoe wenselijk het is, dat we van elke patiënt de individuele wensen en keuzes kennen. Daarmee voorkom je dat mensen behandelingen ondergaan, die ze liever niet willen.”

Drie stappen
„Onze aanpak is opgebouwd uit drie stappen”, vervolgt Schoonheim. „Stap 1 is nadenken over de eigen, persoonlijke wensen. Stap 2 is hierover in gesprek gaan. In eerste instantie doe je dat natuurlijk met de naasten: de partner, de kinderen, of een goede vriend of vriendin. En in tweede instantie met de huisarts of specialist. Stap 3 is de individuele wensen en keuzes zwart op wit vastleggen. Dat kan in een levenstestament bij de notaris, maar ook in het eigen patiëntendossier bij de huisarts of de specialist.”

Te Velde: „Op onze website www.voorbereidinglaatstelevensfase.nl staan de drie stappen uitgelegd, met korte filmpjes erbij. Ook staan er handige documenten op, die gratis zijn te downloaden. Eentje daarvan is een eenvoudige wilsbeschikking, die mensen kunnen invullen en mee kunnen nemen naar het gesprek met de huisarts of specialist. We hopen dat dit jaar alle 70-plussers en alle mensen met een kwetsbare gezondheid in Drenthe de moeite zullen nemen om de website eens te bezoeken, de eigen wensen in te vullen en die ook vast te leggen.”

Rust en duidelijkheid
Tot slot benadrukt Schoonheim, dat het niet alleen om 70-plussers gaat. „Natuurlijk, voor mensen op hoge leeftijd komt het levenseinde steeds dichterbij, maar dat geldt ook voor mensen met een kwetsbare gezondheid”, vertelt zij.

„Voor hen kan de laatste levensfase al op jonge leeftijd beginnen. Het is dus nooit te vroeg om- na te denken en in gesprek te gaan over de dood. Niet, omdat we graag snel dood zouden willen, integendeel: we willen juist zo lang mogelijk een goed leven leiden! Door nu al belangrijke zaken te regelen, geeft dat heel veel rust en duidelijkheid voor later. En niet alleen voor jezelf, maar zeker ook voor je naasten en voor de mensen die werkzaam zijn in zorg en welzijn.”

Bron: Hoogeveense Courant

Foto, v.l.n.r.: Hennita Schoonheim, projectleider Voorbereiding Laatste Levensfase, Harmiene Gommans, netwerkcoördinator Palliatieve Zorg Drenthe & Steenwijkerland, Rika Roffelsen, netwerkcoördinator bij Netwerk Dementie Drenthe en Jaap te Velde, coördinator Integrale Ouderenzorg bij Huisartsenzorg Drenthe (HZD).