Nieuws type: Landelijk

10 augustus is het hitteplan van kracht

Als het heet is in Nederland wordt het Nationaal Hitteplan actief. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept daarmee op extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen. Op 10 augustus het hitteplan geactiveerd voor heel Nederland.

Let u extra op elkaar, en op uzelf?

De afgelopen jaren hebben we steeds te maken gehad met records in het weer. We kunnen er niet omheen dat het klimaat structureel aan het veranderen is en er zullen steeds meer hete zomers komen. Onderzoek geeft aan dat vooral 65-plussers en mensen die ziek zijn, veel last hebben van hoge temperaturen. Zij moeten extra alert zijn op uitdroging en oververhitting. Blijf de hitte daarom de baas!

Praktische tips

Om u goed te wapenen tegen de warmte geeft KBO-PCOB een aantal praktische tips over wat u kunt doen als het (te) warm wordt:

Drink voldoende water, ook als u geen dorst heeft.
Vermijd alcohol.
Vermijd inspanning: vooral tijdens de warmste uren van de dag (11 tot 15 uur).
Blijf uit de hitte. Blijf binnen tijdens de warmste uren van de dag (11 tot 15 uur) of in ieder geval in de schaduw.
Draag een hoed, zonnebril en lichte kleding.
Zorg voor koelte. Leg af en toe een koele handdoek in uw nek, neem een koele douche of bad. Een voetenbadje geeft doorgaans veel verkoeling.
Laat de zonwering zakken of doe de gordijnen dicht van de kamers die veel zon krijgen.
Doe de ramen dicht als het buiten warmer is dan binnen (overdag) en zet ze open als het buiten koeler is ( s nachts en vroeg in de morgen).
Draag bij voorkeur katoenen kleding. Kunststof kleding neemt nauwelijks vocht op en veroorzaakt vaak een benauwd gevoel.
Voor automobilisten die een lange rit maken: neem water en een (lichtgekleurde) paraplu tegen de zon mee.

Let op elkaar

Ons belangrijkste advies: zie om naar elkaar! Bezoek tijdens de warme dagen een oudere in uw omgeving. Kijk of er voldoende gedronken wordt en of er genoeg verkoeling is. Bekijk ook ons webinar Veilig genieten van de zomer terug. Dat kan via deze link.

The post 10 augustus is het hitteplan van kracht appeared first on KBO-PCOB.

Aanbieden petitie en pensioendebat in Tweede Kamer

Op 6 september biedt de Seniorencoalitie (om half twee s middags) de petitie Pas de Pensioenwet aan aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie Sociale zaken en Werkgelegenheid en de pensioenwoordvoerders in de Tweede Kamer. De week daarna debatteert de Tweede Kamer voor de eerste keer over het wetsvoorstel.

De komende weken zal via spotjes op alle regionale zenders nog uitgebreid aandacht aan de petitie worden geschonken, zodat het aantal handtekeningen nog verder oploopt. Lees hier meer over onze eisen.

Heeft u zelf nog niet getekend? Doe dat dan alsnog! Tekenen kan hier.

Debat
De week na het aanbieden van de petitie debatteert de Tweede Kamer voor de eerste keer over het wetsvoorstel. Dat gebeurt in een zogenaamd wetgevingsoverleg. Dat debat is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Dat biedt een mooie gelegenheid om onze volksvertegenwoordigers te laten zien hoe senioren denken over de nieuwe wet. Als u in de gelegenheid bent, kom dan vooral naar Den Haag. Wij zijn er ook!

Het debat op 12 september begint om 10.00 uur en staat gepland tot 17.00 uur. Plaats van handeling is het tijdelijke Tweede Kamergebouw (Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag; pal naast Den Haag CS). Van tevoren aanmelden is niet nodig. Wel dient u een legitimatiebewijs mee te nemen. Het is overigens niet nodig het hele debat bij te wonen (maar dat mag wel natuurlijk).

De Seniorencoalitie roept hierbij senioren op om het debat luister bij te zetten door ook aanwezig te zijn.

The post Aanbieden petitie en pensioendebat in Tweede Kamer appeared first on KBO-PCOB.

Minder huurtoeslag voor grote groep AOWers is onacceptabel

Ruim 80.000 huishoudens met een AOW-uitkering krijgen straks minder huurtoeslag, als de plannen van het kabinet doorgaan. Voor de Seniorencoalitie is dat onbespreekbaar. Het gaat hier om een groep ouderen die qua inkomen al erg kwetsbaar is. Ze krijgen niet voor niets huurtoeslag.

In het voorgestelde nieuwe systeem voor het berekenen van de huurtoeslag wordt niet langer uitgegaan van de werkelijke huur die iemand betaalt, maar van een vast normbedrag van 520 per maand. Een huurder die nu toeslag krijgt op basis van een huur van bijvoorbeeld 700 euro, zal dus minder toeslag krijgen.

De Seniorencoalitie een samenwerking van de ouderenorganisaties KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM vindt dit onbegrijpelijk. De koopkracht van deze groep AOWers is al sinds 2010 uitgehold. Met de huidige energiecrisis en de toenemende inflatie neemt hun koopkracht alleen maar verder af.

De herziening van de huurtoeslag mag voor niemand leiden tot een lagere huurtoeslag, vinden de gezamenlijke seniorenorganisaties. Deze reactie hebben ze inmiddels toegezonden aan de betrokken departementen via een zogenoemde internetconsultatie.

Een ander onderdeel van de plannen met de huurtoeslag kan wel op instemming rekenen van de Seniorencoalitie. Het gaat hierbij om het voorstel om ook huurders in de vrije sector in aanmerking te laten komen voor huurtoeslag. Al jaren is te zien dat senioren die een huis huren in de vrije sector een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan huurlasten, zonder enige vorm van compensatie.

The post Minder huurtoeslag voor grote groep AOWers is onacceptabel appeared first on KBO-PCOB.

Het is tijd voor een Nationaal Hitteplan 2.0

OPINIE Nederland baadde twee dagen in zeer hoge temperaturen. De stranden lagen vol, de ijssalons kenden lange rijen en de barbecues werden opgestart. Maar de hitte had ook een andere kant: een kwetsbare groep mensen die gebukt ging onder de meer dan dertig graden Celsius. Juist voor deze groep moet er een plan van aanpak komen, want de extreme hoge temperaturen gaan volgens deskundigen bij de Nederlandse zomers horen. Het wordt tijd voor een Nationaal Hitteplan 2.0:, aldus Ingrid Rep, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB.

Wat was het warm, he? Bij de koffieautomaat of in je Zoomoverleg was de hittegolf het gesprek van de dag. Maar wen er maar aan, volgens verschillende klimaatdeskundigen en meteorologen gaan extreme temperaturen bij onze Hollandse zomers horen en niet alleen voor twee dagen. Voor wie van zon en warmte houdt, goed nieuws. Maar niet voor iedereen. Er zijn kwetsbare groepen die juist gebukt gaan onder hoge temperaturen. Vooral 65-plussers en mensen die ziek zijn hebben veel last van deze hitte. Zij moeten extra alert zijn op uitdroging en oververhitting. Meer water drinken is een simpele oplossing. Maar als de dagen langer achter elkaar extreem warm zijn, is dat niet genoeg, dan moeten we uiteindelijk naar radicalere oplossingen kijken.

Hitteplan
Tijdens de afgelopen twee dagen van extreme warmte is het Nationale Hitteplan in werking getreden. Dit plan is, met medewerking van KBO-PCOB, in 2007 ontstaan en in 2015 geactualiseerd. Dat het plan er kwam, lag aan de hittegolven van 2003 en 2006. Er werd toen een link gelegd tussen warmte en het overlijden van enkele honderden mensen, met name uit de kwetsbare groepen. Wanneer het Hitteplan in werking treedt, dient het als een waarschuwing voor organisaties, professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij de zorgverlening aan ouderen en chronisch zieken om extra alert te zijn. Maar is dit, met het oog op Spanje, waar honderden senioren als gevolg van de extreme hitte zijn overleden en ons voorland is qua hoge temperaturen, wel genoeg?

Oase
Nee, het is niet genoeg. Zo moet het Hitteplan niet alleen als een waarschuwing voor zorgprofessionals zijn, maar ook voor gemeenten. Volgens Madeleen Helmer van het Klimaatverbond hebben op dit moment slechts 20 gemeenten een hitteplan, zo vertelde zij aan de NOS. Dat kan en moet beter, lle gemeenten hebben een zorgtaak richting hun inwoners. Het wordt noodzaak voor een verplichte Gemeentelijk Hitteplan, waarin geregeld is dat er meer waterpunten komen en dat je gratis water in de horeca kan krijgen. Tegelijkertijd moet het Nationale Hitteplan een jaarbreed karakter krijgen. Bijvoorbeeld door het te verwerken in omgevingsplannen en het in het Bouwbesluit een plek te geven. Want als we toch meer (senioren)woningen gaan bouwen, dan meteen hitteproof en maak de buurten groener. Meer bomen betekent een koelere omgeving. Het houdt letterlijk de warmte uit de buurt. Ook pleit KBO-PCOB voor oases in de wijk: een koele plek waar mensen, jong en oud, verkoeling kunnen vinden als dit in je eigen woning niet meer kan. Denk aan speciaal ingerichte buurt- en ontmoetingshuizen.

Willen we, net als in de zomers van 2003 en 2006, niet op honderden hittedoden uitkomen, dan is het nu aan overheden, woningbouwers n het RIVM om tot actie over te gaan. KBO-PCOB schuift ook bij deze actualisering van het Nationale Hitteplan weer graag aan. En laten we dat snel doen, want hittestress is het laatste wat we bij 35 graden of meer kunnen gebruiken.

> Een bewerkte versie heeft als Brief van de Dag op 22 juli 2022 in De Volkskrant gestaan

The post Het is tijd voor een Nationaal Hitteplan 2.0 appeared first on KBO-PCOB.

18 en 19 juli is het hitteplan van kracht en geldt smogwaarschuwing

Als het heet is in Nederland wordt het Nationaal Hitteplan actief. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept daarmee op extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen. Op 18 en 19 juli is het hitteplan geactiveerd voor heel Nederland. Ook is er een smogwaarschuwing.

Let u extra op elkaar, en op uzelf?

De afgelopen jaren hebben we steeds te maken gehad met records in het weer. We kunnen er niet omheen dat het klimaat structureel aan het veranderen is en er zullen steeds meer hete zomers komen. Onderzoek geeft aan dat vooral 65-plussers en mensen die ziek zijn, veel last hebben van hoge temperaturen. Zij moeten extra alert zijn op uitdroging en oververhitting. Blijf de hitte daarom de baas!

Praktische tips

Om u goed te wapenen tegen de warmte geeft KBO-PCOB een aantal praktische tips over wat u kunt doen als het (te) warm wordt:

Drink voldoende water, ook als u geen dorst heeft.
Vermijd alcohol.
Vermijd inspanning: vooral tijdens de warmste uren van de dag (11 tot 15 uur).
Blijf uit de hitte. Blijf binnen tijdens de warmste uren van de dag (11 tot 15 uur) of in ieder geval in de schaduw.
Draag een hoed, zonnebril en lichte kleding.
Zorg voor koelte. Leg af en toe een koele handdoek in uw nek, neem een koele douche of bad. Een voetenbadje geeft doorgaans veel verkoeling.
Laat de zonwering zakken of doe de gordijnen dicht van de kamers die veel zon krijgen.
Doe de ramen dicht als het buiten warmer is dan binnen (overdag) en zet ze open als het buiten koeler is ( s nachts en vroeg in de morgen).
Draag bij voorkeur katoenen kleding. Kunststof kleding neemt nauwelijks vocht op en veroorzaakt vaak een benauwd gevoel.
Voor automobilisten die een lange rit maken: neem water en een (lichtgekleurde) paraplu tegen de zon mee.

Let op elkaar

Ons belangrijkste advies: zie om naar elkaar! Bezoek tijdens de warme dagen een oudere in uw omgeving. Kijk of er voldoende gedronken wordt en of er genoeg verkoeling is. Bekijk ook ons webinar Veilig genieten van de zomer terug. Dat kan via deze link.

Smogwaarschuwing

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. HetRIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken.

The post 18 en 19 juli is het hitteplan van kracht en geldt smogwaarschuwing appeared first on KBO-PCOB.

Ruim 50.000 handtekeningen onder pensioenpetitie

Onze petitie over de nieuwe pensioenwet is inmiddels meer dan 50.000 keer ondertekend! Heeft u dat nog niet gedaan? Het kan nog steeds en maakt onze vuist in politiek Den Haag alleen maar steviger.

De Seniorencoalitie, waarin KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM de krachten hebben gebundeld, eisen in de petitie aanpassingen van het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel. Waar het precies over gaat, leest u hier.

Het was in eerste instantie de bedoeling dat het wetsvoorstel nog vr het zomerreces in de Tweede Kamer zou worden behandeld, maar het is toch uitgesteld tot september. Dat geeft u meer tijd om de petitie alsnog te tekenen, mocht u dat nog niet gedaan hebben.

De petitie met alle handtekeningen zal in september worden overhandigd aan de Tweede Kamer. De Seniorencoalitie wil daarmee bereiken dat de pensioenwet in zijn huidige vorm niet wordt aangenomen door de Kamer.

The post Ruim 50.000 handtekeningen onder pensioenpetitie appeared first on KBO-PCOB.

Onderzoek: een derde van de gemeenteraden heeft werk gemaakt van openbare toiletten

Een derde van de Nederlandse gemeenteraden (115 van de 344) heeft in de afgelopen vijf jaar aandacht besteed aan het gebrek aan openbare toiletten. Dat blijkt uit een onderzoek van De Toiletalliantie (een initiatief van onder andere de Maag Lever Darm Stichting), welke gemeenteraden het zijn is weergegeven op een kaart. Het onderzoek laat een flinke verbetering in de afgelopen vijf jaar zien, maar tegelijkertijd heeft twee derde van de gemeenteraden dus nog geen actie ondernomen.

Gemeenteraden in actie
Op de kaart staat per kleurcode aangegeven welke gemeenteraden actief zijn en wat ze hebben gedaan. Zo hebben raadsleden in 35 (oranjegekleurde) gemeenten (schriftelijke en/of mondelinge) vragen gesteld aan het college over openbare toiletten. De 65 gele punten geven aan waar een motie is aangenomen met de oproep het toilettekort aan te pakken. In vier (lichtgroene) gemeenten hebben gemeenteraden zelf initiatiefvoorstellen geschreven. De veertien (donkergroene) gemeenteraden zijn het verst gevorderd omdat ze een beleid hebben vastgesteld voor openbare toiletten en/of geld beschikbaar hebben gesteld.

Werk nog niet af
Ivo Thonon, woordvoerder van de Toiletalliantie: Door de coronajaren realiseren lokale overheden zich ook dat het openstellen van toiletten bij horeca en in publieke gebouwen een deel van de oplossing kan zijn, maar dat het niet het enige antwoord is. Openbare toiletten zijn echt nodig, Het werk is nog niet af. De zee van rood op de kaart, van de twee derde van de gemeenteraden die nog niets hebben gedaan, laat precies zien hoeveel. Het is echt nodig dat zij ambtenaren en wethouders aan het werk zetten om dit probleem in hun gemeente op te lossen.

Sterke verbetering sinds 2017
Toch is de huidige situatie een grote verbetering ten opzichte van de situatie van vijf jaar geleden, toen de rechtszaak van Geerte Piening het gebrek aan openbare toiletten in Nederland in de schijnwerpers zette. In september 2017 vocht Piening haar boete voor wildplassen aan met de verdediging dat er geen openbare toiletten in de buurt waren die ook voor vrouwen beschikbaar waren. Dat ze van de rechter kreeg te horen dat ze een urinoir had moeten gebruiken leidde tot verontwaardiging maar dus ook politieke aandacht.

In die tijd waren er maar een paar gemeenteraden, zoals Tilburg en Hilversum, die er tot dan toe over hadden nagedacht en nog minder die al zo ver als Rotterdam waren en al geld vrij maakten voor openbare toiletten in de stad. Thonon: Dat is gelukkig flink veranderd in de afgelopen vijf jaar. Deels door het werk van de Toiletalliantie en deels door het groeiende besef dat dit een probleem is waar gemeenten iets aan moeten doen. Lokale overheden beginnen te beseffen dat de toiletnorm, een toilet om de 500 meter in stadscentra en winkelgebieden, zinvol is. Ze beginnen te begrijpen dat toiletten nodig zijn om iedereen in staat te stellen het huis uit te gaan.

Over het onderzoek
De Toiletalliantie inventariseerde op basis van openbare gegevens, nieuwsberichten en contact met gemeenten wat de status is van het gemeentelijk toiletbeleid in Nederland. Hoe positiever de kleur op de kaart, des te meer punten de gemeente krijgt voor de ranglijst over toiletvriendelijkheid die de Toiletalliantie elk jaar rond Wereldtoiletdag bekend maakt (dit jaar op donderdag 17 november). Een gemeente kan zo maximaal 100 van de 1000 punten voor toiletbeleid verdienen.

Over de Toiletalliantie
De Toiletalliantie bestaat uit ruim twintig maatschappelijke organisaties, waaronder KBO-PCOB. Onze doelstelling: In 2025 is het aantal Nederlanders dat soms tot regelmatig thuisblijft vanwege het gebrek aan toiletten gehalveerd (ten opzichte van de 23% in 2021), omdat er voldoende toiletten zijn. Samen met gemeenten, winkeliers en horecaondernemers wil de Toiletalliantie ervoor zorgen dat dit goed wordt geregeld in Nederland. In steden en dorpen en ook in de natuur. Het initiatief tot de Toiletalliantie is genomen door de Maag Lever Darm Stichting. Zie voor meer informatie: www.iederewctelt.nl of www.mlds.nl.

The post Onderzoek: een derde van de gemeenteraden heeft werk gemaakt van openbare toiletten appeared first on KBO-PCOB.

Grote uitdagingen voor ouderenzorg in de toekomst

Hoe kunnen we de zorg voor ouderen ook straks op peil houden, met de toenemende vergrijzing? En hoe blijven senioren zo lang mogelijk zelfstandig? Het kabinet heeft hiervoor een plan gemaakt en KBO-PCOB kan zich in de toekomstvisie vinden. Maar er zijn nog wel wat punten die serieus aandacht verdienen.

KBO-PCOB heeft samen met de andere partners uit de Seniorencoalitie (ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM) een reactie gemaakt op dit plan van minister Conny Helder, dat officieel het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) heet.

Houdbaar
De Seniorencoalitie is het met de minister eens dat er grote veranderingen op stapel staan. De ouderen van nu hebben andere wensen, de groep ouderen stijgt hard en de personeelstekorten in de zorg worden steeds groter. De zorg en ondersteuning voor senioren zoals we dat nu kennen, is niet houdbaar in de toekomst.

De minister stelt als nieuwe norm: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Het is volgens KBO-PCOB en de andere ouderenorganisaties een goed uitgangspunt, maar alles hangt wel af van de uitvoering. De praktijk blijkt vaak weerbarstig.

Vrijwel iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven. De vraag is wel of er voldoende zorgplekken zijn voor mensen die (nog) niet in aanmerking komen voor een plaats in een verpleeghuis, maar die wel intensieve zorg nodig hebben. Waar kunnen zij terecht?

De vraag naar intensieve zorgplekken is nu al veel groter dan het aanbod en zulke plekken zijn niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. De ouderenorganisaties vinden dat de minister nu al met (tijdelijke) maatregelen moet komen om de druk te verlichten. Anders vallen te veel kwetsbare mensen tussen wal en schip.

Welzijn & wonen
De minister wil verder flink investeren in welzijn. Dat is een goed streven, maar welzijn is vooral een taak van gemeenten. De Seniorencoalitie vraagt zich af hoe de rijksoverheid ervoor kan zorgen dat welzijnsvoorzieningen in de wijken worden gerealiseerd. We merken dat het nu al vaak niet makkelijk is om burgerinitiatieven van de grond te krijgen.

Een ander belangrijk punt in het WOZO-programma is het realiseren van 250.000 nieuwe woningen voor senioren. Daarbij kan het gaan om gelijkvloerse woningen en nieuwe woonvormen. Dat is wat de ouderenorganisaties betreft een grote stap in de goede richting, aangezien er een groot tekort is aan passende woningen voor ouderen.

Digitale oplossingen
Daarnaast wil de minister dat er meer gebruik wordt gemaakt van technologie, van nieuwe digitale oplossingen. Die bieden volgens de Seniorencoalitie veel mogelijkheden, maar het is wel van groot belang dat er oog blijft voor de groep die niet of weinig digitaal is. Digitale oplossingen, zoals beeldbellen met een zorgverlener, moeten worden aangeboden als mogelijkheid, maar mogen niet dwingend worden opgelegd.

Kortom, niet alles is maakbaar. Langer zelfstandig thuis en gebruik maken van digitale toepassingen is niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen heeft een goed netwerk of kan zelf een oplossing zoeken voor een probleem.

Daarnaast pleit de Seniorencoalitie voor een betere ondersteuning van mantelzorgers en betere arbeidsvoorwaarden voor zorgprofessionals. Want zonder hen stort het hele systeem in.

Deze punten heeft de Seniorencoalitie opgeschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

> Lees hier de brief

The post Grote uitdagingen voor ouderenzorg in de toekomst appeared first on KBO-PCOB.

Technologische ontwikkelingen AAL

Technologie kan een handig hulpmiddel zijn om het leven te verbeteren en te vergemakkelijken. Dat blijkt ook uit de ervaringen met de applicaties van de Europese AAL-projecten (Active and Assisted Living). Hiermee worden technologien, vaak apps voor op de telefoon, ontwikkeld om ervoor te zorgen dat senioren langer zelfstandig en gezond thuis kunnen blijven wonen. Onze rol als KBO-PCOB is om te kijken of senioren die ook daadwerkelijk willen en kunnen gebruiken. Wij helpen ontwikkelaars kijken door de bril van ouderen. Daar ligt onze impact. Als je iets kan maken wat voor senioren interessant en bruikbaar is heb je iets in handen dat iedereen kan gebruiken.

Lees meer over de reis van Jan Brinkers en Nora Ramadani

The post Technologische ontwikkelingen AAL appeared first on KBO-PCOB.