Auteur: Jan Wessels

‘Achtgeven op mekare’ moet mensen in Drenthe zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen

‘Achtgeven op mekare’. Zo heet het nieuwe project in Drenthe dat ervoor moet zorgen dat mensen met een hulpvraag zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

De gemeenten De Wolden, Westerveld, Meppel. Hoogeveen, Coevorden en Aa en Hunze, aanbieders van VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) in Drenthe en zorgkantoor en zorgverzekeraar Zilveren Kruis slaan de handen ineen voor dit project. Het project gaat uit van hulp van naasten, vrijwilligers én zo nodig aangevuld met professionele hulp die domein-overstijgend samenwerken rond de inwoner.

Sinds 2016 is in Drenthe gestart met Domein Overstijgende Samenwerking Hollandscheveld (kortweg DOS), samen met experimenten in Ede en Dongen onderdeel van het landelijk traject ‘Waardigheid en Trots’ vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Om voort te bouwen op deze positieve ervaringen wordt nu gestart met domein-overstijgend samenwerken met inwoners in wijken en dorpen en binnen de zorgketen.

Wat betekent dit? Het zorgstelsel in Nederland is ingericht in een aantal domeinen: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). In het nieuwe project is er ruimte meer te regelen en is er ruimte voor nieuwe arrangementen van dienstverlening door professionals. De kaders van de verschillende regelingen binnen de wetten die zorg financieren mogen hierbij losgelaten worden. Inwoners kunnen zelf initiatief nemen om vorm te geven aan prettig samenleven en deze informele zorg draagt eraan bij dat er minder formele zorg nodig is of verhuizing naar een verpleeghuis kan worden voorkomen of pas op een later moment noodzakelijk is.

De gemeenten en instanties willen met deze nieuwe invulling van zorg investeren in zorgzame gemeenschappen, zodat mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en professionele zorg minder nodig is.