Brief voorzitter augustus 2022

Zuidlaren, september 2022.

Beste KBO-leden,

Het verheugt ons, dat wij u weer een programma kunnen aanbieden voor het seizoen 2022-2023, nadat wij in de twee voorgaande jaren als gevolg van corona maar beperkt actief konden zijn.

Wel herinneren wij ons de dag van sluiting van het seizoen met een vaartocht op het Oldambtmeer, een fijne lunch in restaurant Rozentuin en een bezoek aan de musea in Heiligerlee.

We openen het seizoen op vrijdag 9 september a.s. om 14.00 uur met een viering in onze kerk onder leiding van pastor Henyer Garcia en daarna zal hij ons vertellen over zijn levensloop.

Voor de activiteiten in de volgende maanden verwijs ik naar de bijlage.

Uiteraard willen wij in het voorjaar van 2023 weer een dagtrip houden en eventueel ook een excursie van een middag zoals we voorheen ook wel deden. Voor de uitwerking hiervan vragen wij de hulp van onze leden: wij willen graag dat enige personen hiervoor beschikbaar zijn en ideeën aandragen en die ook verder uitwerken samen met het bestuur. Wie meldt zich?

Samen met de KVG doen wij dit jaar weer mee met de actie Rabo-Clubsupport; het doel is nog om voldoende geldmiddelen te krijgen om een beamer met een scherm te kunnen aanschaffen ten behoeve van presentaties en lezingen in de bijeenkomsten. Van 5 tot 27 september a.s. kunt u stemmen.

Alleen leden van de Rabobank “Assen en Noord-Drenthe” kunnen stemmen. Zie voor verdere informatie op onze website

Wij hebben weer een gevarieerd programma gemaakt, waarvan wij verwachten dat u daarvoor belangstelling hebt. Het zijn volgens ons nuttige en leerzame onderwerpen, afgewisseld met wat lichtere kost. Ons jaarlijkse kerstdiner in Mozaïek is nog steeds een succes, zodat wij deze traditie graag voortzetten.

In de afgelopen maanden zijn overleden onze leden Paul Jongma, Anneke Bodewes, Grietje Evenhuis, Ferry Holla, Ben Kievitsbosch en Lida Kerstholt.
Het bestuur heeft aandacht besteed aan dit afscheid en wij wensen hun nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Wij wensen ons weer een goed seizoen en wij hopen u te ontmoeten op onze eerste bijeenkomst op vrijdag 9 september a.s. om 14.00 uur in onze kerk.

Op onze website kunt u ook alle informatie aantreffen.

Namens het bestuur

Sido Bruinsma

Voorzitter