Programma seizoen 2022-2023

Programma van de KBO Afdeling Zuidlaren 2022/2023

Vrijdag 9 september 2022.
Opening van het seizoen met een kerkdienst door pastor Garcia.
Na de viering gaat hij ons het een en ander vertellen over zijn levensloop.

Donderdag 29 september 2022.
Ontmoetingsdag KBO Drenthe en PCOB Drenthe met het thema “Drentse senioren op weg naar 2030”.
Zij organiseren samen een ontmoetingsdag voor alle senioren 50+ van Drenthe.
De morgenprogramma heeft als thema “Drentse senioren op weg naar 2030”. De voordracht wordt gehouden door Mevr. Anjo Geluk-Bleumink. Zij is voorzitter van de Denktank 60+ Noord.
De middagprogramma wordt verzorgd door het zangduo Timeless.
De kosten voor deze dag zijn € 10,00 per persoon inclusief de lunch. Betaling op 29 september bij binnenkomst.
Opgave voor 19 september i.v.m. de catering bij Henk Schepers, tel. 050-4061983, per mail: j.h.schepers@hetnet.nl.
Locatie: Kerkelijk Centrum Voorhof, Hoogeveenseweg 4, Westerbork.

Vrijdag 14 oktober 2022.
De Financiële zorgcoach.
Niek Swart en Jacqueline Oosterhuis zijn adviseur Dagelijkse Bankzaken bij ABN AMRO en speciaal gericht op de bankzaken voor senioren. Zij zullen ons o.a. informeren over de digitale mogelijkheden van bankieren, veiligheidstips bij digitaal bankieren en zij geven een globale uitleg over notariële volmacht, levenstestament en bewind. Uw eventuele vragen zullen zij ook graag beantwoorden. De presentatie is van algemene aard, zodat deze ook interessant is voor cliënten van andere banken.

Vrijdag 11 november 2022.
Het leven van de Amish in Noord-Amerika.
Jouk Huisman uit Staphorst is gepensioneerd docent elektrotechniek, wiskunde en computerinformatica. Naast het doorgeven van kennis, vindt hij het belangrijk om verhalen over te brengen.
Tijdens zijn reizen naar Amerika heeft hij verschillende keren de Amish bezocht. Het is een kleine, gesloten protestantse geloofsgemeenschap. Hij vertelt over:
– hun herkomst en de oorsprong van hun religie;
– hoe komt het dat hun manier van leven zo bijzonder is;
– wat zijn de hedendaagse gewoonten van de Amish;
– zijn er overeenkomsten met gemeenschappen in ons land;
– welke radicale keuzes maken zij en wat hebben ze ons te vertellen?

Donderdag 15 december 2022.
Kerstdiner.
Evenals vorige seizoenen vieren we onze decemberbijeenkomst in kerstsfeer met een diner in Woonzorgcentrum Mozaïek. We worden om ongeveer 16.00 u. verwelkomd met een drankje. Daarna volgt een heerlijk diner met als afsluiting een kopje koffie/thee, zodat we om 19.00 u. huiswaarts kunnen keren. Nadere informatie volgt nog in november.

Vrijdag 13 januari 2023.
Algemene ledenvergadering en gezellig samenzijn.
Wij wensen elkaar een goed en gezond Nieuwjaar en we houden onze jaarlijkse ledenvergadering. Na de pauze een gezellig samenzijn.

Vrijdag 10 februari 2023.
Chiropractie, wat houdt dat in.
Doordat Alex Zimmer onverwcht is vehinderd gaat de lezing met dit onderwerp niet door.

Maar we hebben een zeer interessant alternatief.

Deze middag komt Henk Holstein uit Ter Apel ons vertellen over lange afstand fietstochten die hij heeft gedaan. In het bijzonder een fietstocht van Rome naar Mekka spreekt tot de verbeelding. Hieronder kop en foto uit de Ter Apeler Courant.
Maar ook een tocht van Zuid China naar Hanoi is niet alledaags.
Henk fietst deze afstanden met een groep fietsers. Henk op een ligfiets, de anderen op een “bukfiets”.zoals sommige ligfietsers een gewone fiets wel noemen.

Het belooft een indrukwekkende middag te worden.

Introducees zijn welkom.

Vrijdag 10 maart 2023.
Ontwikkelingen en resultaten van de projecten Zuidoevers Zuidlaardermeer en Tusschenwater.
Deze middag zal de heer Uko Vegter van het Drents Landschap ons informeren over de ontwikkeling en (beoogde) resultaten van de projecten “Zuidoevers Zuidlaardermeer” en “Tusschenwater”. Beide projecten liggen min of meer in de Zuidlaarder achtertuin tussen Zuidlaren en Hoogezand.
Met de in 2006 afgeronde herinrichting van de Drentse oeverlanden langs het Zuidlaardermeer is het gebied dat onder directe invloed van het meer staat aanmerkelijk vergroot. Er zijn extra lagunes aangelegd en de kade langs het meer is verder naar buiten geplaatst. Dit gebied voegt veel waarde toe voor natuur en belevenis.
In april 2019 werd natuurgebied Tusschenwater officieel opengesteld. Een prachtig gebied in het Hunzedal, tussen het Annermoeras en het Zuidlaardermeer. Een nieuw, natuurrijk moerasgebied waar drinkwaterwinning, waterberging en natuurontwikkeling hand in hand gaan.

April/mei.
Dagtrip.
Wie van de leden heeft een idee voor de dagtrip en wil dit in overleg met andere leden en/of het bestuur verder uitwerken.

Voorjaar/najaar.
Excursie.
Wie van de leden heeft een voorstel voor een excursie in het voorjaar of najaar en wil dat met andere leden in overleg met het bestuur verder uitwerken.

Introducees zijn van harte welkom op de bijeenkomsten, met uitzondering van de algemene ledenvergadering.
Tenzij anders vermeld, worden de bijeenkomsten gehouden in de zijzaal van onze kerk,
Hondsrugstraat 24A, Zuidlaren.
Aanvang van de middagen 14.00 uur, sluiting ± 16.30 uur.