De KBO afd. Klazienaveen is een zelfstandige vereniging, opererend onder de vlag van de Unie KBO. De vereniging telt ca. 160 leden en de hoofdactiviteit bestaat, naast de belangenbehartiging voor senioren, uit het organiseren van ledenmiddagen met zowel maatschappelijke, sociale en onderhoudende (muziek, cabaret etc.) thema’s.

Historie van onze afdeling

De allereerste leden uit Klazienaveen waren lid van de afdeling KBO Emmen. Toen het ledental in Klazienaveen bleef groeien werd besloten dat Klazienaveen een eigen afdeling op zou richten.
Onze afdeling is opgericht tijdens de oprichtingsvergadering van 28 september 1990.

In de beginjaren was Zr. Brigittien van den Engel de drijvende kracht.

Het oprichtingsbestuur bestond uit: Zr. Brigittien, mevrouw. A. Lok en de heren H. Eikens, J. Tobben en G. Schiphouwer.
De eerste voorzitter was de heer H. Eikens.

In het eerste jaar van haar bestaan telde de afdeling 45 leden.