De afdeling Emmen is opgericht op 7 mei 1987. Deze oprichting is door de Katholieke Bond van en voor Ouderen in Noord Nederland bevestigd op 30 juni 1987, welke brief was ondertekend door de waarnemend voorzitter F. Jorna en waarnemend secretaresse A.S. Brinkman.

Op 19 april 1988 is er een definitief (eerste) bestuur gekozen met de volgende personen: H. Boer Emmen, Frater Robert Brouwer Emmen, J.B. Scholtens Coevorden en Mw. Wortelboer-Wösten.
Dinsdag 25 mei 1993 werd het vijfjarig bestaan gevierd.

Tussen 1993 en 1995 heeft KBO Emmen het zwaar gehad. Gelukkig is de draad weer opgenomen door de heren Kleinherenbrink als voorzitter en Ben Hemel als secretaris/penningmeester. Kleinherenbrink werd opgevolgd door Harry van Eden en later door Annie Wyfker. Sindsdien gaat het weer goed met KBO Emmen.

Uit de afdeling Emmen kwamen afdelingen in Klazienaveen en in Erica voort. De laatste is inmiddels weer opgeheven.