Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Overdenking

Uit de bijbel

‘Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart.’

Johannes 13,33-35

Ter inspiratie

Een jongere…
Wat ziet u als u aan een jongere denkt?
Dan zie ik een jongen of een meisje op zoek naar een eigen weg, vol verlangen om al lopend te vliegen, de wereld openlijk tegemoet tredend en de horizon bekijkend met ogen vol hoop, toekomst en ook illusies. De jongere loopt net als de volwassenen op twee voeten. Maar de volwassenen houden die min of meer parallel, terwijl de jongere altijd één voet voor de andere zet, gereed om te vertrekken, te ontsnappen, altijd naar voren gericht. Met jongeren praten betekent praten over beloften en ook praten over vreugde. Een jongere is een belofte van het leven, hij bezit een bepaalde ingewortelde vasthoudendheid: hij is dwaas genoeg om zich illusies te maken maar heeft ook het vermogen om teleurstellingen die uit die illusies kunnen ontstaan, te boven te komen.

Paus Franciscus, God is jong.