Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Overdenking

Uit de bijbel

In die tijd zei Petrus tot Jezus: ‘Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen. Wat zullen wij dus krijgen?’

Matteüs 19,27

Ter inspiratie

Welke cultuur stelt Europa vandaag voor?
Het is niet voldoende om de ernstige migratiecrisis van deze jaren te behandelen als een zuiver getalsmatig, economisch of veiligheidsprobleem. De immigratiekwestie is een veel dieper, allereerst cultureel probleem. Welke cultuur stelt Europa vandaag voor? Angst, vaak zichtbaar, vindt in feite haar diepere oorzaak in het verlies van idealen. Zonder een werkelijk perspectief van idealen word je uiteindelijk overheerst door de angst dat de ander onze gevestigde gewoontes afpakt, ons berooft van ons verworven comfort, op een bepaalde manier onze levensstijl, die heel vaak alleen maar uit materieel welzijn bestaat, in gevaar brengt. De rijkdom van Europa is echter altijd haar geestelijke openheid geweest en het vermogen om zichzelf fundamentele vragen over de zin van het bestaan te stellen.

Paus Franciscus, in: Dominique Wolton, Politiek & samenleving. Een openhartig interview.