Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Overdenking

Uit de bijbel

Op zijn reis naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen Hij een dorp binnenging kwamen Hem tien melaatsen tegemoet; zij bleven op een grote afstand staan en riepen luidkeels: ‘Jezus, Meester, ontferm U over ons.’

Lucas 17,11-13

Ter inspiratie

Tien melaatsen - Bill HooverWat van over de grens is
Religieuze tradities zijn daarom een tegengif tegen de culturele tendens tot uniformiteit die het egoïsme van de sterken, het conformisme van de zwakkeren en de ideologie van de utopisten ons proberen op te leggen. Paus Bergoglio citeert hier uitdrukkelijk Certau’s L’étranger ou l’union dans la différence (Het vreemde of de eenheid in het wat verschillend is) en legt de vinger op een zere plek van een moderne samenleving die moeite heeft met wat zich onttrekt aan systemen en regels, wat onbekend en onberekenbaar is – kortom, wat weerstand biedt aan de maakbaarheid van de wereld.

Inigo Bocken & Eveline van Buijtenen, Weerbarstige spiritualiteit. Het denken van Michel de Certau.