Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Overdenking

Uit de bijbel

Nu nam Jezus weer het woord en zei: ‘Eens viel iemand, die op weg was van Jeruzalem naar Jericho, in handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem en toen ze vertrokken, lieten ze hem half dood liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg; hij zag hem wel maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een leviet: hij kwam daar langs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Toen kwam een Samaritaan die op reis was bij hem; hij zag hem en kreeg medelijden…

Lucas 10,30-33

Ter inspiratie

August Manche, Barmhartige Samaritaan. In 2017 uit de gevel van de zusterflat bij het voormalige ziekenhuis De Weezenlanden in Zwolle veilig gesteld voor herplaatsingCharter for Compassion
Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om
• Compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie.
• Terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft.
• Garant te staan voor de vestrekking van correcte en respectvolle informatie over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren.
• Positieve waardering voor culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren.
• Bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen, ook hen die wij als onze vijanden zien.
• Compassie is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.

www.charterforcompassion.org

Christiane Berkvens en Ad Alblas, Catechismus van de compassie