Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Overdenking

Uit de bijbel

In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee en besteeg de berg om er te bidden. Terwijl Hij in gebed was veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek; het waren Mozes en Elia die in heerlijkheid verschenen waren, en zij spraken over zijn heengaan dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken.

Lucas 9,28b-30

Ter inspiratie

Icoon van Theofanes de GriekHuilen en lachen
…voor mij is het daarom zo dat ik min of meer verwacht dat gelach altijd gevolgd wordt door doodsgerochel; ik merk dat ik om me heen kijk en de schaduw van Goede vrijdag zoek. Maar met Pasen niet. Met Pasen kan ik mijn vader weer horen lachen en houdt het lachen nooit op. Met Pasen is het zo aanstekelijk dat heel de wereld mee gaat lachen – met God en met elkaar, met de schepping die weer tot leven komt – één grote vloedgolf van vreugde.
 Op Goede Vrijdag huilen en rouwen we. Op een dag, zo wordt ons gezegd, zullen we lachen. En we krijgen een inkijkje in hoe die dag om te lachen zal zijn. Die glimp wordt Pasen genoemd.

Samuel Wells, Wees niet bang. Met je geloof je angst het hoofd bieden.