Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Overdenking

Uit de bijbel

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou komen, zou hij in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.’
Lucas 12,39-40

Ter inspiratie 

De kleine goedheidDe kleine goedheid
Tussen alle verwording van de menselijke verhoudingen houdt de goedheid staande. In de relatie van de ene tot de andere mens blijft ze mogelijk, ook al kan ze nooit een systeem of georganiseerd regime worden. Elke poging om het menselijke helemaal te organiseren (of te programmeren) is tot mislukken gedoemd. Het enige wat levendig overeind blijft is de goedheid van het dagelijks leven.(…) Ze is een goedheid zonder getuigen, in stilte voltrokken, bescheiden, zonder triomf. Ze ontsnapt aan elke ideologie. Je kunt ze zelfs karakteriseren als een ‘gedachteloze goedheid’, precies omdat ze buiten elk systeem, elke religie, elke sociale organisatie valt. Ze is gratuit, en juist daardoor eeuwig. Het zijn gewone mensen, ‘simpele zielen’, die haar verdedigen en ervoor zorgen dat ze zich telkens weer herpakt, ook al is ze volstrekt weerloos tegenover de machten van het kwaad. Ondanks alle verschrikkingen die mensen hebben teweeggebracht, houdt deze arme goedheid stand. Ze is misschien wel ‘gek’ -een ‘dwaze goedheid’-, maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens. Ondanks haar onmacht, bepaalt ze het wezen van de mens. Ze is mooi en onmachtig, als de morgendauw. Wat een frisheid in al die wanhoop.
Emmanuel Levinas, in: Roger Burggraeve, Geen toekomst zonder kleine goedheid.