Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Overdenking

Uit de bijbel

Vervolgens zei Hij tot Tomas: ‘Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig.’

Johannes 20,27

Ter inspiratie 

Broederlijkheid

Om het goede te vernietigen zijn maar enkele seconden nodig. Maar het werken aan broederlijkheid en vrede is een langdurig en traag proces, een weg die met vallen en opstaan én met de nodige creativiteit bewandeld moet worden. Het is die weg die Fratelli tutti ons wijst, en die ons uitdaagt om deugden te cultiveren die leiden tot solidariteit, vergeving en vrede.

Laat ik afsluiten met de woorden van de heilige Franciscus van Assisi, die onze paus mocht inspireren: ’Met je mond verkondig je vrede, zorg dat die vrede nog in hogere mate leeft in je hart. (…) Laat je vredige gezindheid en zachtmoedigheid voor allen een uitdaging zijn tot vredelievendheid en welwillende verdraagzaamheid’
(Het begin van de orde der mindere broeders 38c).