Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Overdenking

Uit de bijbel

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.'

Johannes 14,1-2

Ter inspiratie

God handelt als GodGod handelt als God
Mogen we kernboodschap van alle genoemde teksten overdragen op onze vraag naar de ontmoeting van de mens met God in de dood? Waarom niet? Kan God voorbij de geschiedenis anders handelen dan hij heeft gedaan in de geschiedenis, waarin hij in de dialoog met zijn volk zijn ware wezen onthuld heeft? Kan hij anders handelen dan Jezus gehandeld heeft? Kan hij anders handelen dan elke goede vader met zijn kinderen zou doen?

Gerhard Lohfink, Niets aan het einde? Over opstanding en eeuwig leven.