Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Overdenking

Uit de bijbel

Hoor, daar is mijn geliefde; kijk, daar komt hij aan, over de heuvels snelt hij voort. Mijn geliefde is als een gazel, hij lijkt wel het jong van een hert. Daar staat hij achter de muur van ons huis. Hij ziet door het raam en kijkt door de tralies naar binnen. Nu roept mijn geliefde en zegt tegen mij: ‘Sta op, mijn liefste, kom toch, mijn schoonste!

Hooglied 2,8-10

Ter inspiratie

Vreemdeling wordt gastVreemdeling wordt gast
We kunnen zeggen dat de beschaving een beslissende stap voorwaarts, misschien we de meest beslissende stap voorwaarts, heeft gemaakt op de dag waarop de vreemdeling van vijand tot gast is geworden, dat wil zeggen de dag waarop de gemeenschap van mensen is geschapen.
Tot op dat moment waren er mensengeslachten, zoals er ook diersoorten zijn, die allemaal in het oerwoud met elkaar in oorlog waren; maar op de dag waarop we in de vreemdeling een gast gaan zien, en waarop de vreemdeling zich dus bekleed weet met bijzondere waardigheid in plaats van veroordeeld te zijn tot afkeer, op die dag kunnen we zeggen dat er in de wereld iets veranderd is.

Kardinaal Daniélou, in: Pierre-François de Béthune, Gastvrijheid is heilig. Over intra-religieuze dialoog.