Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Projectgroepen

Werkgroep Identiteit en Zingeving

Aandacht voor inspiratie en zingeving
De KBO Drenthe heeft aandacht voor het geestelijk leven van senioren. We leven nu in een tijd die gekenmerkt wordt door ontkerkelijking en een veranderde geloofsbeleving bij veel christenen.
Mensen blijven zoeken naar datgene wat hun leven zin geeft. Dit zoeken gaat vaak in gesprek met anderen in hun omgeving. De KBO Drenthe wil senioren daarbij ondersteunen met speciale activiteiten en projecten.

Speciale activiteiten

  • organiseren van themabijeenkomsten betreffende identiteit en zingeving
  • afdelingen en regioraden ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van themabijeenkomsten
  • inspelen op actuele maatschappelijk levensbeschouwelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de belangenbehartiging van leden.