Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Structuur

Structuur

Provincie
De KBO Drenthe is een autonome vereniging met eigen statuten, die bij een notaris zijn vastgelegd. Alle KBO-afdelingen zijn aangesloten bij de KBO Drenthe, die ook de rechtspersoon is. Het algemeen bestuur bestaat uit 18 leden; het dagelijks bestuur bestaat uit 4 leden. De bestuursleden worden gekozen op de algemene vergadering in het najaar.

Afdelingen
De afdeling is binnen de organisatie van de KBO de plaats waar de activiteiten plaats hebben en waar het contact ligt met de leden. Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten waar de leden aan deel kunnen nemen. Het kan gaan om activiteiten ter ontspanning, maar ook om voorlichting en informatieve bijeenkomsten.
Het afdelingsbestuur vormt de vertegenwoordiging van een groep senioren in een gemeente naar buiten toe. De afdeling treedt steeds vaker op naar gemeenten en instellingen om op te komen voor de wensen en behoeften van haar leden. Daarom zijn afdeling en afdelingsbestuur het visitekaartje van de KBO naar het gemeentebestuur en andere organisaties en instanties.

Samenwerking
De KBO Drenthe werkt bij de belangenbehartiging samen met de seniorenorganisaties ANBO en PCOB. Daarvoor is opgericht de stichting SBO.

Unie KBO
De KBO Drenthe is aangesloten bij de Unie KBO, de landelijke federatie, die de provinciale KBO’s vertegenwoordigt op landelijk niveau. De voorzitters van de provinciale KBO's zijn lid van het Algemeen Bestuur van de Unie KBO.