Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

  • De KBO Drenthe telt ongeveer 2000 leden. De laatste jaren beleven we een sterke groei: eind 2002 was het aantal leden: 1390.
  • Elk lid is aangesloten bij een van de afdelingen, of direct bij de landelijike Unie KBO.
  • Het aantal 'jonge senioren' (tussen de 50 en 66 jaar) beslaat ruim 25% van het ledenbestand. Het lidmaatschap krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 7,8.
  • Van de leden ervaart 98% belangenbehartiging als positief of heel positief.
  • Gemiddeld neemt jaarlijks ruim 30% van de leden deel aan één of meer afdelingsactiviteiten.
  • De KBO Drenthe werkt samen met de zusterbonden in de Samenwerkende Bonden van Ouderen in Drenthe. Zo rond de 40 kaderleden zijn hiervoor actief op het gebied van de belangenbehartiging.
  • Ledenmagazine Nestor heeft een oplage van gemiddeld 275.000 nummers per uitgave (10x per jaar) en heeft door het groot aantal meelezers een bereik van bijna 0,5 miljoen senioren. Nestor wordt gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 8,1.