Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Over ons

Over ons

De KBO Drenthe is één van de drie ouderenorganisaties in onze provincie. De KBO-Drenthe is een vereniging met een katholieke signatuur en hecht dus waarde aan religie en zingeving.

Eén van de belangrijkste doelstellingen is voorwaarden scheppen, opdat leden en niet-leden volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen.

Wij zijn actief, veelzijdig en kleurrijk en hebben een ruime blik op de samenleving. De KBO Drenthe kiest voor een brede benadering en werkt op allerlei terreinen nauw samen met andere ouderenbonden en maatschappelijke en commerciële organisaties.