Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Wonen en mobiliteit

Wonen en Mobiliteit

Concrete acties van uw KBO!

Bevorderen zelfstandigheid
Ouderen moeten, indien gewenst, zolang mogelijk zelfstandig mobiel kunnen zijn en zelfstandig kunnen wonen. Daarbij is ondersteuning door middel van voldoende en adequate woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen essentieel. Uitgangspunten voor die zelfstandigheid zijn keuzevrijheid en zeggenschap. Belangrijke voorwaarden voor zelfstandig wonen en mobiliteit zijn betaalbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid.

Activiteiten
Concrete acties van de KBO, al dan niet in samenwerking met de andere ouderenbonden, zijn bijvoorbeeld:

  • Handleiding ‘Wijs Wonen’ bestemd voor kaderleden
  • Stichting OPC (Ondersteuning collectief Personenvervoer aan Consumentenorganisaties)
  • Betaalbare rijbewijskeuring en bemiddeling medische keuring
  • Actie: Houd huren betaalbaar (met de Nederlandse Woonbond)
  • Veilig vervoer rolstoelinzittenden
  • Toegankelijkheid collectief personen vervoer (CROW-publicaties)*
  • Kwaliteit openbaar vervoer in de gaten houden, samen met andere consumentenorganisaties. Het meest recente persbericht vindt u hier.
  • Programma ‘Blijf Veilig Mobiel’.

De KBO Drenthe neemt deel aan het samenwerkingsverband SBO Drenthe. In de werkgroepen van de SBO Drenthe Wonen en Verkeer en Vervoer worden adviezen voorbereid over bijvoorbeeld zorgwoningen.


* CROW is een Nederlandse organisatie die kennis over verkeer en vervoer bundelt, het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek.