Er is geen gebruiker ingelogd

Sociaal-economisch

Advertenties
Sociaal-economisch

Sociaal-economisch

Dit is een gebied waarin vooral de afdelingen zeer actief zijn. De leden informeren over de gemeentelijke regelingen en hulp verlenen bij het indienen van een aanvraag. Hiervoor zijn dan aanwezig vrijwillige ouderenadviseurs of hulpverleners bij het invullen van de belastingformulieren. De opleiding van de vrijwilligers wordt gedaan door de SBO.


Inlogcode extranet
Bent u actief binnen de KBO en heeft u nog geen inlogcode? Stuur dan een e-mail met uw gegevens en uw functie binnen de KBO naar uniekbo@uniekbo.nl. Zij zorgen er dan voor dat u alsnog een inlogcode krijgt.