Er is geen gebruiker ingelogd

Gezondheid en zorg
Gezondheid en Zorg

Dit is één van de belangrijkste gebieden voor de senioren. De invoering van de WMO heeft de verantwoordelijkheden nu bij de gemeente geplaatst. De lokale seniorenorganisaties werken hier samen om de belangen van hun leden – en niet-leden – te behartigen. Zij krijgen ondersteuning van de SBO Drenthe.


Informatie
In het menu aan de rechter zijkant van deze pagina kunt u kiezen voor informatie per rubriek.