Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

De KBO komt op voor uw belangen!

De materiŽle belangenbehartiging voor de leden is ťťn van de belangrijkste taken van de KBO.

Landelijk
De Unie KBO neemt waar gewenst en noodzakelijk actie met betrekking tot maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die op een of andere manier te maken hebben met de inkomens en uitgaven van senioren. Met name senioren die alleen AOW en een klein aanvullend pensioen krijgen zijn een belangrijke aandachtsgroep. Aan de orde komen bijvoorbeeld: koopkracht, AOW, pensioenen en de financiering AWBZ. Concrete acties van de Unie KBO, al dan niet in samenwerking met de andere ouderenbonden, zijn bijvoorbeeld:

* Belangenbehartiging aan de hand van koopkrachtberekeningen
* Informatie aan KBO-leden
* Invulservice belastingpapieren
* Project 'Terugdringen van administratieve lasten'
* Project 'Medezeggenschap pensioenen'

Provincie
In opdracht van de KBO Drenthe wordt de materiŽle belangenbehartiging uitgevoerd door het samenwerkingsverband in de Stichting SBO.

Gemeenten
Vanuit dat samenwerkingsverband gaat de ondersteuning onder andere naar de KBO afdelingen. Lokaal is er een goede samenwerking tussen de seniorenorganisaties via een LSBO, Seniorenraad of ander overlegorgaan

Actuele informatie
De actuele informatie over deze onderwerpen zijn gerangschikt op de volgende rubrieken: