Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
'Samen Zorg' regelt snellere medisch zorg voor Drentse senioren

'Samen Zorg' regelt snellere medisch zorg voor Drentse senioren

27-9 Het aantal kwetsbare ouderen groeit. Om te zorgen dat zij snel de juiste zorg krijgen, gaan zorginstellingen en gemeenten intensief samenwerken.

Regionale zorginstellingen, huisartsen en de gemeenten Assen en Midden-Drenthe ondertekenen woensdag een overeenkomst van het Netwerk Samen Zorg Assen.
Andere gemeenten sluiten later aan. Ze willen onder meer regelen dat ouderen met een zorgvraag snel en goed geholpen worden. Dat zeggen projectleider Wim van der Kolk van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Jaap te Velde, coŲrdinator integrale ouderenzorg van Huisartsenzorg Drenthe.

Chronisch ziek
Samen Zorg wil volgens Van der Kolk 24 uur per dag adequate zorg geven aan bejaarden die nog zelfstandig thuis wonen. Het is de bedoeling dat huisartsen, wijkverpleegkundigen, verpleeghuiszorg, welzijnswerkers van de gemeenten en het ziekenhuis hun werkprocessen veel meer op elkaar gaan afstemmen.
,,Dat moet er toe leiden dat chronisch zieke ouderen niet onnodig op de spoedeisende hulp en daarna in het ziekenhuis belanden als ze bijvoorbeeld veel meer gebaat zijn bij ondersteuning van een wijkverpleegkundige of een tijdelijke opname in een verpleeghuis.Ē

Steeds meer inwoners van 75 jaar en ouder
CoŲrdinator Te Velde van Huisartsenzorg Drenthe legt uit dat het absolute noodzaak is om de zorg rond ouderen beter te regelen. ,,De groep kwetsbare ouderen groeit. Op dit moment is 12 procent van de bevolking in de regio Assen 75 jaar en ouder. In 2040 is dat 22 procent. De mensen worden ouder en hebben ook vaker te kampen met chronische ziekten.Ē
De kwetsbaarheid van ouderen komt volgens Te Velde vooral naar voren in de avond, nacht en het weekend, als de eigen huisarts niet beschikbaar is. ,,De dienstdoende arts kent de patiŽnt niet, wordt geconfronteerd met een acute zorgvraag en kan met thuiszorg niets regelen. Zoals het nu is, wordt de patiŽnt voor de zekerheid dan naar het ziekenhuis gebracht. Vaak blijkt opname niet nodig. Zonder zorg kan een patiŽnt ook niet naar huis. Iemand kan dan pas een dag later, als thuiszorg is geregeld, worden ontslagen.Ē

Voorkomen dat ziekenhuisbedden onnodig bezet worden
Het netwerk moet er voor zorgen dat het contact tussen de dienstdoende huisarts en de wijkverpleegkundige, het ziekenhuis en de verpleeghuizen in de avond en nacht sterk wordt verbeterd. ,,Daarmee voorkomen we dat ziekenhuisbedden onnodig bezet worden. Ook voor het welbevinden van de patiŽnt is het beter als iemand snel de juiste zorg krijgt.Ē
Rond de ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen komen volgens Te Velde en Van der Kolk soortgelijke initiatieven op gang. ,,In Drenthe wonen 450.000 mensen. We moeten samen regelen dat zij ook in de toekomst optimale zorg krijgenĒ, vindt Van der Kolk.

Bron: DvhN

terug naar overzicht