Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Eenzaamheid aantasting van leefbaarheid in Drenthe

Eenzaamheid aantasting van leefbaarheid in Drenthe

05-9 Eenzaamheid als gevolg van de verdergaande vergrijzing is een serieuze aantasting van de leefbaarheid in dorpen en wijken op Drentse bodem.

De samenstelling van de Drentse bevolking verandert in hoog tempo, zo blijkt uit het tweede onderzoek naar de leefbaarheid van het Trendbureau Drenthe. Het aantal jongeren neemt af en daarmee ook de potentiële beroepsbevolking. Op termijn daalt het aantal huishoudens, terwijl de vergrijzing stug doorzet.

Deze ontwikkelingen zijn volgens het Trendbureau al volop gaande en zullen voorlopig niet stoppen. En die hebben weer hun weerslag op zaken als de woningmarkt, economie en de voorzieningen.

Eenzaamheid sterk toegenomen
De eenzaamheid onder de Drentse ouderen is sterk toegenomen. In 2009, toen het Trendbureau haar eerste bevindingen presenteerde, voelden krap vier op de tien ouderen zich in meer of mindere mate wel eens eenzaam. Inmiddels loopt dit aantal op richting de helft van de mensen van 65 jaar en ouder.

Eenzame mensen hebben volgens de onderzoekers vaker lichamelijke klachten en blijven minder lang zelfstandig wonen. Ze voelen zich minder thuis in de buurt, hebben meer moeite de voorzieningen te bereiken en kunnen minder makkelijk ‘meedoen’ in de buurt.

Behalve een geschikte woning is een beroep kunnen doen op familie, buren, vrienden en kennissen misschien wel net zo belangrijk voor ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen. ,,Ouderen met een groot sociaal netwerk blijven langer zelfstandig wonen dan ouderen met een klein sociaal netwerk’’, concluderen de onderzoekers.

Aloude naoberhulp
De bereidheid om de handen te laten wapperen, misschien als gevolg van het aloude naoberhulp, lijkt in Drenthe stevig verankerd in de samenleving. Uit het onderzoek blijkt dat bijna iedereen wel wil meehelpen aan het verbeteren van de leefbaarheid in dorp of wijk. Niet alleen uit eigenbelang (‘omdat ik in de toekomst ook prettig wil wonen en leven’) maar ook: ,,Omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan een betere leefbaarheid.’’

Over de gehele linie zijn Drenten dik tevreden over de leefbaarheid in hun dorp of wijk. Maar in gebieden met een zwakke economische basis, hoge (jeugd)werkloosheid, laag gemiddeld opleidingsniveau, veel laaggeletterden en langdurig lage inkomens, daar stapelen de problemen zich op.
Denk aan Zuidoost-Drenthe, maar ook aan delen van Assen, Hoogeveen en Meppel. ,,Lage inkomens en risico op armoede gaan vaak samen met andere problemen, zoals werkloosheid en slechte gezondheid. Relatief veel mensen in het gebied geven aan zich niet gezond te voelen. Dat kan weer nadelig zijn voor de sociaaleconomische situatie en de vitaliteit van het gebied.’’


Bron: DvhN

terug naar overzicht